pfrm0001.png
pfrm0002.png
プロパティの設定条件
(3)計算表示精度は5桁
(1)複素数モード
(2)複素数の記号はj
R
1
= 100 [Ω]
R
2
= 150 [Ω]
f= 60 [Hz]
L
2
= 0.3 [H]
L
1
= 0.1 [H]
C
12
= 30 [mF]
M= 0.5 [H]
ω= 2πf
C
1
= 20 [μF]
C
2
= 25 [μF]
I
1
I
2
=
jw
L
1
+R
1
+
1
jw
C
1
-j wM
-jwM jw
L
2
+R
2
+
1
jw
C
2
-1
+
jw
C
12
-jw
C
12
-jw
C
12
jw
C
12
V
1
V
2
pfrm0003.png
以下の式を選択して、「実行《メニューの「計算《をマウスクリック
jw
L
1
+R
1
+
1
jw
C
1
-jwM
-jwM jw
L
2
+
R
2
+
1
jw
C
2
-1
+
jw
C
12
-jw
C
12
-jw
C
12
jw
C
12

=
(0.0027047 + j0.012162)[S] (-0.00091015 - j0.0078685)[S]
(-0.00091015 - j0.0078685)[S] (0.002284 + j0.01006)[S]